Archive

Back to homepage
Mengenai Kami Umum

Perutusan YB Dato’ Pengarah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersyukur kehadrat Ilahi yang dengan izin Nya dapat kita bersama di Portal Rasmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JAHEAIK). Sebagaimana yang sedia maklum, sesungguhnya perubahan dan